Palvelut

Voimaudu!

Inspiroidu! Eheydy! Löydä voimavarasi! 

Toteutan yksilö- sekä pariterapiaa seuraavilla terapiamuodoilla ja menetelmillä. 


SKEEMATERAPIA

Skeematerapiassa tutkimme tunnelukkoja ja niiden aiheuttamia elämääsi haittaavia toimintamalleja. Skeematerapian avulla voit luopua jo varhain lapsuudessa syntyneistä tunnelukoistasi, eivätkä ne haittaa enää arkeasi, opit uusia, itsellesi suotuisampia tapoja toimia!


KOGNITIIVINEN LYHYTTERAPIA

Kognitiivinen lyhytterapia auttaa tunnistamaan ja ymmärtämään oireita ja ongelmia tuottavia haitallisia toimintatapoja. Terapia käynnistää ohjatun läpityöskentelyn niiden muuttamiseksi. Kognitiivinen terapia on tiedonkäsittelyyn perustuva itsereflektointiprosessi.

Kyseessä on ajallisesti rajattu terapia, joka on fokusoitu 2-4 kohdeongelmaan. Se on määriteltyihin tavoitteisiin tähtäävää, työtavoiltaan aktiivista ja itsevastuullista. Terapiaprosessi muuttaa osia ihmisen ajattelu- ja toimintatottumuksissa. Terapia pohjautuu hyvään ja aktiiviseen vuorovaikutukseen asiakkaan ja terapeutin välillä, jossa yhdessä työskennellään terapian alussa määriteltyjen tavoitteiden eteen.

Opinnoissani erikoistuin lisäksi kognitiiviseen lyhytpariterapiaan, jossa pari yhdessä työstää suhdettaan.


VALOKUVATERAPEUTTISET MENETELMÄT

Valokuvaterapeuttiset menetelmät ovat toimiva apu esimerkiksi itsetunnon ja minäkuvan vahvistamiseen, omien voimavarojen löytämiseen sekä pariterapian yhtenä työskentelymuotona suhteen vuorovaikutuksen kehittämiseen. 


MINDFULNESS POHJAINEN KOGNITIIVINEN TERAPIA

Mindfulness tietoisuustaitopohjainen kognitiivinen terapia. Mindfulness tietoisuustaitojen harjoittaminen turva

llisesti yksilöterapiassa ja pienryhmissä. 8-viikon kursseja tulossa! Mindfulness tietoisuustaitopohjainen kognitiivinen terapia soveltuu erityisesti Sinulle, joka kärsit toistuvista masennuksista, unettomuudesta tai ahdistuneisuudesta. Tietoisuustaitoja oppimalla ja harjoittamalla voit saada tasapainoa, tyytyväisyyttä sekä hyvinvointia elämääsi. 


EROSEMINAARIT

Tule ja osallistu käänteentekevään 11-viikkoiseen vertaistuelliseen eroseminaariin koulutetun ohjaajan matkassa. Suomalainen eroseminaari on vakiintunut eroauttamisen muoto. Se on koulutetun vetäjän johtama vertaisryhmä, jossa luottamuksellisesti käsitellään eroon liittyviä tunteita, kysymyksiä ja tapahtumia. Ryhmässä käydään läpi eroon johtavat mekanismit, parisuhteiden rakenteet, käsitellään eroon liittyvää vihaa, surua ja pelkoja sekä yksinäisyyttä. Samalla rakennetaan hyvää tukevaa pohjaa tulevalle elämälle!


Keskustelen mielelläni kanssasi siitä, mikä terapiamuoto ja mitkä menetelmät sopivat tilanteeseesi parhaiten! Lähesty suoraan Yhteystiedot sivun lomakkeella tai sähköpostitse niin palaan asiaan.

Tervetuloa panostamaan henkiseen hyvinvointiisi!