Löydä Voimavarasi!

Terapiatyöskentelyssä menetelmäni keskittyvät uudenlaisten toimintamallien, ratkaisujen sekä voimavarojen löytämiseen ja asiakkaan vuorovaikutustaitojen kehittymiseen.


Terapiassa käytän monipuolisia kognitiivisia työskentelymenetelmiä, jotka valikoituvat asiakkaan yksilöllisten tarpeiden mukaan. Kognitiivinen terapia on kohdennettua, aktiivista ja kustannustehokasta. Asiakas voi saada halutessaan myös harjoituksia tapaamisten välillä tehtäväksi.

Olen erikoistunut mm. tunnelukkoihin eli skeematerapiaan, unettomuuden ja ahdistuneisuuden hoitoon, taitava tunnemieli- menetelmään ja kognitiiviseen lyhytpariterapiaan sekä dialektiseen käyttäytymisterapiaan, joka on tehokasta mm.epävakauden ym.persoonallisuushäiriöiden hoidossa.  

Kun haluat pohtia elämääsi, arvojasi, löytää uutta näkökulmaa ja suuntaa nykyhetkessä, ratkaisuja ja voimavaroja, kognitiivinen lyhytterapia voi auttaa jo muutamilla käynneillä merkittävästi. Kognitiivisessa työskentelyssä keskitytään nykyhetkeen ja tulevaisuuteen.


Skeematerapia taas on kestoltaan usein pidempiaikaista terapiatyöakentelyä. Skeematerapiassa työskentelyssä tutkitaan lapsuudessa syntyneitä tunnelukkoja eli haitallisia skeemoja, selviytymiskeinoja sekä minän tiloja eli moodeja.

Työskentelen yksilö- ja pariterapeuttina sekä järjestän pienryhmäkursseja. Vastaanotot Helsingin Itäkeskuksessa tai Kumpulassa. Myös etäterapiaa sijainnistasi riippumatta esim.videopuhelun välityksellä.

Ei KELA-korvattavuutta.

Laskutan laskutuspalvelu Kassavirtasen kautta kevytyrittäjänä, ilman henkilökohtaista y-tunnusta.

Palvelut

Yksilöterapia

Vastaanotto on 45 tai 90 minuuttia kerrallaan. Ensitapaaminen käytetään kartoittamiseen ja oikeiden terapiamuotojen valitsemiseen.

Pariterapia

Paritapaamisen kesto on 75min. Se keskittyy parisuhteen ongelmien ratkaisuihin ja toimivampien vuorovaikutustaitojen rakentamiseen.

Kurssit

Eroseminaarit,  Valokuvaterapeuttisten menetelmien kursseja, Mindfulness, Dkt-tunnetaitovalmennukset